Zarejestrowany użytkownik wnosi opłatę za uczestnictwo. W przypadku pomyślnej wpłaty, bilet uprawniający do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz link do konferencji online, zostaną przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
W przypadku rezygnacji z udziału w reteacie, można wystąpić o zwrot pieniędzy najpóźniej do 12.10.20
Zwrot środków zostanie przesłany w ciągu 14 dni od wypełnienia wniosku o zwrot kosztów, zgonie z danymi podanymi we wniosku.
Organizacja religijna „Centrum Religiy”
Związek Gmin Żydowskich Judaizmu Mesjańskiego "EDRPOU 41999629
Adres prawny i fizyczny: 08125,
Obwód kijowski, rejon Kijowsko-Światoszyński,
wieś Muzychi, ul. Szewczenko, 46A
KONTAKTY
info@pretreat.in.ua
+380 (93) 394 56 17
+380 (63) 127 00 78
© KJMC Pastorski retreat 2020
Proszę do mnie oddzwonić